Onderstaande links helpen bij het (her)installeren van een PC.

Everything https://www.voidtools.com/
Sleipnir http://www.fenrir-inc.com/us/sleipnir/
Whatsapp desktop https://www.whatsapp.com/download/
Chrome https://www.google.com/chrome/
Spotnet https://www.spotnet.tk/index.html
Megadrive https://mega.nz/login
Dropbox https://www.dropbox.com/install#downloaded
Echolink https://www.echolink.org/download.htm
WSJT-Z https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/
JTAlert https://hamapps.com/JTAlert/
Gridtracker https://gridtracker.org/index.php/downloads/gridtracker-downloads
BKT Time Sync https://www.maniaradio.it/en/bkttimesync.html  (ntp.camras.nl)
FOSCAM https://www.foscam.nl/attachments/Clientsoftware/2174
FileZilla https://filezilla-project.org/
FireFox https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
Urban VPN Extenties voor de browsers via "extenties" toevoegen
Zertotier https://www.zerotier.com/download/
Zoom  
MSTEAMS  
ChatGPT https://chat.openai.com/
StreamLabs https://streamlabs.com/nl/
Logitec Webcam (LogiCapture) https://www.logitech.com/nl-nl/software/capture.html
JS8CALL http://files.js8call.com/latest.html
MetroPwr FX775 (PC display software) https://www.metropwr.com/Download/FIRMWARE/SOFTWARE_PC_FX77X/Metropwr_SW.zip
Wallpaper https://wallpapersafari.com/w/4isxY5
Python https://www.python.org/downloads/windows/
PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/
Lora iGate Link naar de handleiding
Link naar Link naar GoogleEarth

 

Verder nog te installeren:

 • Energieinstellingen
 • Office pakket
 • Photoshop
 • PDF Professional
 • CorelDraw
 • KPN Virusscanner
 • EaseUS Partition Master
 • ACDSEE
 • Batchfile aanmaken FT-8 opstarter en FT-8 afsluiter
 • WinDir
 • VNC Viewer
 • Printer (PDF - SODA; zolderprinter via leverancier)
 • PDF Viewer 
 • SnagIt
 • VLC Player
 • Advanced IP Scanner

Wordt de computer in sleep mode bruut gewekt door een onbekende factor, niet zijnde een  actieve keyboard stroke? Dan lees dit artikel om dit te voorkomen.

Twee batchfiles:

Voor het starten van een programmareeks met pauzes van 5 seconden ertussen:

 

VOORBEELD

@echo off

start "Programma 1" "C:\Pad\Naar\Programma1.exe"

ping -n 6 127.0.0.1 > nul

start "Programma 2" "C:\Pad\Naar\Programma2.exe"

exit

 

 

UITVOERING

@echo off

start "WSJT-Z" "C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe"

ping -n 6 127.0.0.1 > nul

start "GridTracker" "C:\Program Files (x86)\GridTracker\GridTracker.exe"

ping -n 6 127.0.0.1 > nul

start "JTAlert" "C:\Program Files (x86)\HamApps\JTAlert\JTAlert.exe" "/wsjtx"

exit

 

Voor het aflsuiten van een programmareeks:

VOORBEELD

@echo off

taskkill /F /IM "Programma1.exe"

timeout /t 5 /nobreak > nul

taskkill /F /IM "Programma2.exe"

exit

 

 

 

UITVOERING

@echo off

taskkill /F /IM "wsjtx.exe"

timeout /t 2 /nobreak > nul

taskkill /F /IM "GridTracker.exe"

timeout /t 2 /nobreak > nul

taskkill /F /IM "JTAlert.exe"

exit

 

 

Voor de radio-instellingen van WSJT-X hierbij de volgende configuratie-parameters:

 

De batchfile voor logboek analyse op basis van mijn python programma ziet er als volgt uit:

# deze batch-file plaatsen in de directory waar je de analyse op wilt loslaten

@echo off
color E0
cmd /k python main.py report

Benodigde files in dezelfde directory: main.py, print_tabel.py en report_ADIF.py (zie dropbox "Callsigns\ADIF Report").

 

--- vanaf de desktop ---

@echo off
START CMD /T:e0 /K "CD G:\Nextcloud2\Callsigns\ADIF Report\PH23XMAS_PH24HNY && python main.py report"

---